Ergoterapi specialer

Find Ergoterapeut Ergoterapeut Specialer

Børn

intervention overfor børn i alderen 0-18. Oftest medfødte eller erhvervede dysfunktioner som påvirker kroppens funktion, og dagligdagens aktiviteter og deltagelse.

Gerontologi

Arbejde med ældre, med fokus på støtte på genoptræning, forebyggelse og vedligeholdelse. Ergoterapeuter, som har speciale i gerontologi har viden inden for genoptræning, forebyggelse, sundhedsfremmende og rehabilitering i forhold til ældre.

Neurorehabilitering

Arbejde med individer over 15 år, med som har fået en hjerneskade f.eks. i form af en blodprop og som efterfølgende lider af fysiske dysfunktioner. Neurorehabilitering kræver koordinering mellem: læger, terapeuter, neuropsykologer samt logopæder.

Håndterapi

Rehabilitering af borgere med håndkirurgiske problemstillinger som eksempelvis en kongenitte, neurologiske eller degenerative lidelser i hånd eller underarm. Forløbet er herunder individuelt og tager derfor afsæt i den enkelte borgers/patients funktionsniveau. Formålet med håndterapi er at patienter med håndkirugiske problemstillinger gevinder så store dele af deres tidligere funktionsevne, så patienten atter kan varetage daglige arbejdsopgaver.

Psykiatri

Fokus på sundhedsfremmende initiativer og rehabilitering til psykisk syge. I Danmark er det phsykatriske system opbygget i tre områder: sygehuspsykiatrisk, distriktpsykiatrisk og socialpsykiatri. Ergoterapeuter arbejder inden for alle tre områder. Borgere med psykiske lidelser står ofte uden for arbejdsmarkedet. Ergoterapeuter yder en stor indsats i at borgere bliver klar til at komme i beskæftigelse, da ergoterapeuten med speciale i psykiatri tager udgangspunkt i det enkelte individs motivation og ressourcer.

Hjælpemiddelformidling

Speciale i at hjælpe borgere med funktionsnedsættelse til at tackle problemer med enten tekniske produkter eller med en service fra ergoterapeuten.

Arbejdsmiljø

Speciale i at hjælpe arbejdspladser med korrekt ergonomisk vejledning, så den arbejdende ikke erhverver sig en arbejdsskade pga. dårlig arbejdsstilling eksempelvis.

Vil du gerne vide mere om ergoterapeut specialer så anbefaler vi at enten kontakter os eller læser mere på Ergoterapeut Foreningen.