Fysioterapi specialer

Find Fysioterapeut Fysioterapeut Specialer

Muskuloskeletal fysioterapi

Denne type fysioterapi specialiserer sig i at diagnosticere, forebygge og behandle forskellige lidelser i hele kroppen med særlig fokus på muskel, led, knogle- og sene væv.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Denne type fysioterapi specialiserer sig i at forebygge sygdomme som aldersdiabetes, hjerte-kar sygdomme, knogleskørhed, psykiske lidelser og livsstilssygdomme forårsaget af fysisk inaktivitet, overvægt og dårligt arbejdsmiljø.

Sportsfysioterapi

Er du i tvivl om behandling hos en sportsfysioterapeut er relevant for dig? Sportsfysioterapeuter er oprindeligt uddannede fysioterapeuter, og har efterfølgende videreuddannet sig i specialistuddannelsen, sportsfysioterapi. Via specialet har sportsfysioterapeuten erhvervet sig kompetencer inden for diagnosticering, behandling og genoptræning af personer med sportsfysioterapirelaterede problemer i bevægeapparatet.

Flere tror, at det udelukkende er relevant at få behandling, hvis man er elitesportsudøver. Sandheden er dog, at du sagtens kan få god og relevant behandling som sportsudøver på amatør og hobby niveau.

Sportsfysioterapeuter beskæftiger sig overordnet med træning og fysisk aktivitet til både raske og specifikke diagnose kategorier. Herunder indgår diagnosticering, skadeforebyggelse, træningsvejledning, skadesbehandling og genoptræning for sports udøvere på alle niveauer og i alle aldersgrupper.

Centralt er behovet for genoptræning, der ikke kun efterlader sportsudøveren på et niveau, hvor denne kan udføre dagligdags aktiviteter, men hvor muskler, sener og ledbånd har opnået en vævsstyrke, der tillader genoptagelse af sport og fysisk aktivitet selv på et højt niveau. Via biomekaniske analyser og kendskab til den specifikke sportsgren og fysiske aktivitet, kan sportsfysioterapeuten planlægge målrettede behandlings- og genoptræningsforløb.

Sportsfysioterapi adskiller sig fra øvrig fysioterapi ved at bygge bro for den skadede udøver fra at være patient til igen at være udøvende i sport og fysisk aktivitet på ønsket niveau. En sportsfysioterapeut er en anerkendt, professionel fagperson, der demonstrerer avancerede kompetencer til fremme af sikker deltagelse i sport og fysisk aktivitet. Derudover rådgiver og tilpasser sportsfysioterapeuten træning/behandling/genoptræning i forhold til den specifikke sport, målgruppe og diagnose kategori.

Pædiatri

Denne type fysioterapi specialiserer sig i børn. Bl.a. medfødte sygdomme eller motoriske vanskeligheder.

Psykiatri og psykosomatik

Denne type fysioterapi specialiserer sig i psykiske lidelser, som kan være forårsaget at fysiske problemstillinger i bevægeapparatet.

Rehabilitering

Denne type fysioterapi specialiserer sig i at genoprette og vedligeholde den fysiske tilstand hos borgeren, således at de kan være selvstændige i deres hverdag.

Neurofysioterapi

Denne type fysioterapi specialiserer sig i at forbedre hverdagens aktiviteter for neurologiske patienter og deres pårørende.

Geronto-geriatri

Denne type fysioterapi specialiserer sig med fokus på at sundhedsfremme, genoptræne og forebygge og derfor minimere de konsekvenser det kan have at blive syg som ældre eller få funktionsnedsættelse. Målet er overordnet at forbedre livskvaliteten for ældre.

Hjerte-og lunge fysioterapi

Denne type fysioterapi specialiserer i at forebygge og behandle akutte og kroniske patienter, med hjerte-lunge sygdomme som påvirker deres hjerte og lungefunktion.