Børneergoterapeut v/ Ingrid Hallas-Møller

Ergoterapeut

0 / 5
0 bedømmelser
Favorit

Beskrivelse

Som børneergoterapeut undersøger vejleder og behandler jeg, når et barn har aktivitetsproblemer pga. nedsat sansemotorisk formåen.
Formålet med børneergoterapi er at skabe sammenhæng mellem barnet, aktiviteterne og omgivelserne for at gøre det muligt for barnet at deltage i netop de lege og aktiviteter, der giver mening i barnets liv. Dvs. at øge barnets muligheder for at deltage i lege- og læringsaktiviteterne i daginstitution, skole og fritid.
Via ergoterapi bliver det enkelte barn hjulpet til at udvikle nye færdigheder, der gør det i stand til at mestre aktiviteter, som gør det muligt at opnå en velfungerende hverdag.
For at barnets udvikling støttes mest hensigtsmæssigt, etablerer jeg et samarbejde mellem barnets forældre, ergoterapeut, pædagoger og lærere.
Ergoterapi foregår der, hvor barnet hører til: hjemme, i daginstitutionen eller i skolen.

Ergoterapi hos mig er for børn, der

 • er motorisk usikre
 • har sansemotoriske vanskeligheder
 • har mangelfuld sanseintegration
 • er umodne eller sent udviklede
 • har generelle indlæringsvanskeligheder
 • har DCD eller dyspraksi
 • har autisme spektrum forstyrrelser
 • er for tidligt fødte
 • har CP
 • er adopterede
 • er urolige og ukoncentrerede
 • har opmærksomhedsforstyrrelser ADHD/ADD
 • har reguleringsproblemer, fx vedr. søvn


Jeg vælger undersøgelses- og behandlingsmetode ud fra barnets behov.
Ofte vil jeg bede forældre, pædagoger og lærere om at udfylde et spørgeskema vedr. barnets sansebearbejdning, for at udarbejde en Sensorisk Profil. Eller jeg iagttager barnets motorik og arbejdsproces i børnehave eller skole via SchoolAMPS.
Jeg anvender fin- og grovmotorisk træning / sansemotorisk træning, tilpasset sanseintegrationsbehandling, kognitiv motorisk træning, Wilbarger programmet (børste- og ledtryk-behandling), lytteterapien Integrated Listening.

Lytteterapien Integrated Listening er ny i Danmark. Det er en multisensorisk baseret lytteterapi, som træner de områder af hjernen, der er involverede i sansebearbejdning, motorisk udvikling, opmærksomhed, koncentration, læring og kommunikation.
Barnet lytter til bearbejdet klassisk musik, som fremmer hjernens funktion (neuroplasticitet), og udfører samtidigt visuelle øvelser, balance- og koordinationsøvelser. Se venligst min hjemmeside for kurser, foredrag og Stimulastik for babyer, samt yderligere information.

Personale

Info

Goldschmidtsvej 17
2000, Frederiksberg

Klik for nummer

http://www.boerneergoterapeut.dk

Specialer

Børneergoterapi